Upptäck, logga och publicera
tillgängliga platser i din stad

App Store Badge Button

Om oss

Handiscover har tillsammans med Malmö stad och Vinnova tagit fram en lösning för användardriven tillgänglighetsinformation om stadsrummet för människor med en funktionsnedsättning.

Om projektet

Tillgänglighetsanpassning handlar om att ge personer med en funktionsnedsättning tillgång till samhället på samma villkor som alla andra. 

Det handlar också om att du som har en funktionsnedsättning ska kunna ta del av information, påverka den och kommunicera med andra invånare och med kommunens politiker och tjänstemän. 

Här ger vi dig tillgång till verktyget Log This Place där du själv kan påverka hur en specifik plats är anpassad för just dina behov. Det vi tror på är att du som användare ska ha möjlighet att vara direkt involverad i framtagande av information om tillgänglighetsanpassade platser.

Framtagen av tillgänglighetsexperter

Handiscover

Handiscover erbjuder innovativa helhetslösningar inom tillgänglighet med fokus på individer och verksamheter.

Malmö Civic Lab

Malmö Civic Lab erbjuder tekniska lösningar med hjälp av digitaliseringsprocesser inom Malmö stad.

Magnus Berglund

Magnus Berglund är tillgänlighetsdirektör på Handiscover med över 17 års erfarenhet av privat- och offentlig sektor.

Rasmus Isaksson

Rasmus Isaksson är Malmö stads kontaktperson i projektet Log This Place

App funktioner

Karta med tillgängliga platser

Enkel, kraftfull och användarvänlig kartvy i mobilen med platser i din omgivning som du enkelt kan interagera med genom att klicka och lägga till information kopplad till hur tillgänglighetsanpassade dessa är utifrån ditt perspektiv. Du kan även ändra befintlig information och hjälpa till att kommunicera till andra användare.

app bild moderna museet
app bild profil

Registrera och skapa din profil

Använd appen som gäst eller registrera dig och skapa din profil. Genom att skapa en profil i appen blir upplevelsen i appen mer skräddarsydd utifrån dina behov. Vi ger dig möjligheten att fokusera på det som är viktigt för dig när det kommer till tillgänglighet.

Delta aktivt och gör skillnad

Utgångspunkten är att du kan vara med och påverka, stärka och utveckla offentlig information om tillgänglighet i stadsrummet. Detta genom att vara en aktiv del där du inkluderas i informationsframtagandet. Appen ger dig möjlighet att bidra med värdefull tillgänglighetsinformation om platser genom att logga data.

app bild logga ett ställe

Staden som engagerar sig i detta projekt

Malmö stad vill stärka inkludering och tillgänglighet till stadsrummet för människor med en funktionsnedsättning. Genom Log This Place möjliggör Handiscover tillsammans med Malmö stad att människor med en funktionsnedsättning kan uppdatera och utveckla den befintliga tillgänglighetsinformation som finns bland annat publicerad i stadens Tillgänglighetsguide. Varje enskild individ med en funktionsnedsättning ska kunna bidra till att ta fram information om platser i realtid genom Log This Place i sin mobil.

Användardriven tillgänglighetsinformation om det offentliga rummet för människor med en funktionsnedsättning

Tillgänglighet påverkar oss

Stadsrummets utformning påverkar oss alla i vårt dagliga liv när vi rör oss i staden. Offentliga byggnader innehåller den service vi behöver i form av hälso- och sjukvård, omsorg, kultur, fritid och rekreation. För personer med en funktionsnedsättning är utformningen än mer betydelsefull. Upplevelsen av tillgängligheten påverkas av den mängd olika funktionsnedsättningar som finns hos människor.

Vi stärker och utvecklar tillgänglighetsinformation

Vårt projekt tar sin utgångspunkt från att vi stärker och utvecklar tillgänglighetsinformation och syftar till att stärka och utveckla offentlig information om tillgänglighet i stadsrummet för människor med en funktionsnedsättning genom att inkludera dem i informationsframtagandet. En användardriven utveckling som ökar förtroendet mellan invånare med funktionsnedsättningar och det offentliga.

Ett behov som bara ökar

Vi får en allt högre andel människor med en funktionsnedsättning i Sverige och i EU. Befolkningen blir äldre och kroniska sjukdomar ökar. I Europa finns det cirka 135 miljoner européer med en funktionsnedsättning (källa). Samtidigt ger digital teknik stora möjligheter att öka tillgängligheten till stadsrummet för människor med en funktionsnedsättning.

Vill du vara med? Gå med och medverka i en växande rörelse.

Ladda ner appen

I appen kan du upptäcka, logga och publicera tillgänglighetsanpassade platser i din stad! Bristen på information om tillgänglighet är stor men tillsammans kan du och Log This Place förändra det. Ladda ner appen idag för att bidra och ta del av tillgänglighetsinformation. Tillsammans loggar vi världen en plats i taget.