Värdet av användarforskning

Innan vi började vår produktutvecklingsprocess blev det viktigt för oss att fastställa vilka våra potentiella användare av app är. Vilka är deras önskemål och förväntningar? Kan deras behov tillgodoses genom vår app?

Vårt mål var att få så mycket information som möjligt och tillhandahålla användarvänliga lösningar i utformningen och interaktionen av vår produkt. Detta omfattande forskningsarbete gjordes av Tirsa Rosalba Ramos-Pedersen & Elizabeth Matkiewicz.

Dessa studier och intervjuer hjälpte oss att förstå användarna bättre. Här är de tre viktigaste lärdomarna från vår forskningsprocess:

#1: Rullstolsanvändare måste tänka på många aspekter när de besöker nya platser

Nästan varje deltagare uppgav att de gör en liten undersökning innan de besöker en ny plats. Ibland kanske de som ansvarar för att tillhandahålla informationen inte är medvetna om vad som gör en plats tillgänglig och kan ge felaktig tillgänglighetsinformation. Detta kan resultera i frustration när deltagaren anländer och de inte kan komma in på platsen.

”Jag ringer först. De kan ordna det, ibland säger de att de kan hjälpa men det är för farligt, då väljer jag en annan plats. ” – Mathieu Leclere, deltagare 1

#2: Varje person har ett unikt behov

Inom gruppen ”rullstolsanvändare” finns det olika behov av olika typer av stolar.
Det är stor skillnad mellan att ha en manuell rullstol kontra en automatisk eller elektrisk.

Vissa deltagare tog också upp att de behandlas olika offentligt beroende på vilken typ av stol de använder och om de har en annan person med sig.

Andra personer antar att man är mer kapabel i en manuell stol och om de har en person med sig, personerna antar också att det är en assistent istället för en vän.

Vi hade många deltagare som använde olika typer av rullstolar, automatiska, manuella och permobiler.
Kraven på tillgänglighet för varje person är olika beroende på typ av rullstol och fysiska möjligheter för varje deltagare.

#3: Gemenskapen är mycket viktig

Varje deltagare talade om att gemenskapen är mycket viktig och hur mycket förtroende de har för andra i liknande sits eftersom de vet att andra har gått igenom liknande och att de vill hjälpa varandra. Att kunna delta i samhället är mycket viktigt och de vill hjälpa andra i sitt samhälle om de kan.

Rullstolsgemenskapen är dock liten och de behöver hjälp från icke-rullstolsanvändare för att standardisera tillgänglighetsinformation. Om fler betygsätter platser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv skulle det vara mer troligt att de använder tillgänglighetsappar, så det känns inte som att allt ligger på deras axlar.

Att känna sig välkommen är mycket viktigt för dem och deras erfarenheter ute i samhället.

Log This Place tillgänglighet ramp
Mathieu, en av våra deltagare, använder en mobil ramp från en butik i Malmö
Dela denna artikel