Så blir samhället mer tillgängligt genom användardata

Det är inte alltid så lätt att veta hur man kan ta sig runt i samhället när man har olika funktionsvariationer. Sebastian Mutsson, CTO på företaget Handiscover vill med hjälp av användargenererad data förbättra tillgänglighetsinformationen i samhället och startskottet går i Malmö.

Den tillgänglighetsinformation som finns att tillgå om platser i exempelvis en stad handlar framför allt om uppgifter från kommunen och TD, tillgänglighetsdatabasen. Ibland är informationen gammal och ofta ofullständig, inte minst eftersom det finns så många olika funktionsvariationer, med olika förutsättningar att ta sig fram i olika miljöer.

– För att öka transparensen och informationsproduktionen vill vi inkludera användarna. Det är över 120 miljoner invånare i EU som lider av olika funktionsvariationer, en stor del av befolkningen. Nu kan vi ge makten till användarna att bestämma vilken information som är rätt eller fel. Det ger större trovärdighet och transparens, säger Sebastian Mutsson.

Nu vill de bygga en teknisk lösning där användarna själva kan bidra med aktuell och specifik information om olika platser till databasen. Det kan exempelvis handla om mobilbilder som laddas upp. Piloten genomförs i Malmö, tillsammans med bland annat Malmö stad.

– Verkligheten ska stämma med den information som ges av offentliga miljöers tillgänglighet. Först kontaktade vi olika intresseföreningar för att se om de kunde bidra, men de hade inga möjligheter att skala upp en sån här lösning. Tidigare har vi jobbat mycket operativt på den privata sidan där vi har byggt en kommersiell produkt, men vi vill även göra nytta på den offentliga sidan.

Den kommersiella produkt Sebastian nämner är Handiscovers, en söktjänst på nätet för tillgängliga hotell- och lägenheter över hela världen, ungefär som hotels.com.

– Vi är den första och största communityn för människor med funktionsvariationer som hjälper dem att söka, jämföra och boka tillgängliga boenden över hela världen.

Även här förlitar de sig inte enbart på “officiell” information från hotellen själva.

– Vi är med i ett nätverk av partners som levererar data till oss. Det var mycket av den inledande informationen som inte stämde. Vi fick hela tiden feedback från kunder som visade detta. Därför byggde vi upp vår egen data samt en kontrollmekanism med hjälp av ett kvalitetssäkrings-team, som kontrollerar att de inlämnade uppgifterna stämmer. Vi klassificerar sedan informationen utifrån funktionsvariation och nivå av tillgänglighetsbehov.

De samarbetar bland annat med bokningstjänsten företaget Amadeus, som tillhandahåller data för 160 000 unika hotell i världen. Det finns även 14–15 000 sökbara lägenheter.

– Innan vår tjänst var det vanligaste sättet att ringa varje enskilt hotell för information, och det kunde ta lång tid att få svar, berättar Sebastian.

Handiscovers projekt (Log This Place) i Malmö handlar om att förbättra data kring tillgänglighet

Visionen med Handiscovers nya tjänst (Log This Place) som ska tillföra tillgänglighetsinformation i Malmö är att den även ska bidra med att öka förtroendet mellan myndigheter och medborgare. Sebastian menar att det finns en historisk förtroendeskuld att överbrygga.

– Under 70-talet arbetade man aktivt med att skapa tillit mellan medborgare och samhället, men sedan avstannade detta. Vi vill bygga en bro där vi involverar människor med funktionsvariationer i utformandet av samhället. Det vinner alla på. Det är ändå 2021 och vi har alla möjliga redskap, men för närvarande tar vi inte vara på de möjligheter som finns.

Varför är du engagerad i just det här?

– Jag vill ge tillbaka något till samhället och skapa något som har långsiktig överlevnadsförmåga. Mina föräldrar är gamla. Min pappa har dubbel höftprotes och är en riktig hjälte, även om hans fysiska förmåga är begränsad just nu. För honom och andra i min närhet finns det en frustration över dålig tillgänglighetsinformation.

Dela denna artikel