Kategori Forskning

Mathieu

Värdet av användarforskning

Produktutvecklingsprocessen för Log This Place är viktigt för att fastställa vilka våra potentiella användare av app är. Vilka är deras önskemål och förväntningar? Kan deras behov tillgodoses genom vår app?