En diskussion med Malmö stad

I denna diskussion diskuterar vi appen Log This Place och samarbetet med Malmö stad tillsammans med Roko Kursar, funktionsstödsnämndens ordförande i Malmö.
filip

Vår team medlem Filip blir intervjuad

I denna intervju kommer Filip berätta om sig själv och hur han ser på tillgänglighet. Filip kommer även berätta hur han undersöker om ett ställe är tillgängligt för honom eller inte.
Mathieu

Värdet av användarforskning

Produktutvecklingsprocessen för Log This Place är viktigt för att fastställa vilka våra potentiella användare av app är. Vilka är deras önskemål och förväntningar? Kan deras behov tillgodoses genom vår app?