Vi bidrar med användardriven tillgänglighetsdata

Vi ger våra användare möjlighet att identifiera vilka offentliga ytor och lokaler som är tillgänglighetsanpassade och att bidra med denna värdefulla information till personer med en funktionsnedsättning.

Om oss

Handiscover arbetar tillsammans med Malmö stad och Vinnova med att ta fram en lösning för användardriven tillgänglighetsinformation om stadsrummet för människor med en funktionsnedsättning.

Användardriven tillgänglighetsinformation om det offentliga rummet för människor med en funktionsnedsättning

Tillgänglighet påverkar oss

Stadsrummets utformning påverkar oss alla i vårt dagliga liv när vi rör oss i staden. Offentliga byggnader innehåller den service vi behöver i form av hälso- och sjukvård, omsorg, kultur, fritid och rekreation. För personer med en funktionsnedsättning är utformningen än mer betydelsefull. Upplevelsen av tillgängligheten påverkas av den mängd olika funktionsnedsättningar som finns hos människor. 

Vi stärker och utvecklar tillgänglighetsinformation

Vårt projekt tar sin utgångspunkt från att vi stärker och utvecklar tillgänglighetsinformation och syftar till att stärka och utveckla offentlig information om tillgänglighet i stadsrummet för människor med en funktionsnedsättning genom att inkludera dem i informationsframtagandet. En användardriven utveckling som ökar förtroendet mellan invånare med funktionsnedsättningar och det offentliga.

Ett behov som bara ökar

Vi får en allt högre andel människor med en funktionsnedsättning i Sverige och i EU. Befolkningen blir äldre och kroniska sjukdomar ökar. I Europa finns det cirka 135 miljoner européer med en funktionsnedsättning (källa). Samtidigt ger digital teknik stora möjligheter att öka tillgängligheten till stadsrummet för människor med en funktionsnedsättning.

Framtagen av tillgänglighetsexperter

Handiscover

Handiscover erbjuder innovativa helhetslösningar inom tillgänglighet med fokus på individer och verksamheter.

Malmö Civic Lab

Malmö Civic Lab erbjuder tekniska lösningar med hjälp av digitaliseringsprocesser inom Malmö stad.

Magnus Berglund

Magnus Berglund är tillgänlighetsdirektör på Handiscover med över 17 års erfarenhet av privat- och offentlig sektor.

Rasmus Isaksson

Rasmus Isaksson är projektledare på Malmö stad med många års erfarenhet från offentlig och privat sektor.

Möt vårt team

Vi är ett sammansvetsat team som aktivt arbetar för att minska ojämlikheten för personer med en funktionsnedsättning i vårt samhälle. Det är roligt och vi känner oss väldigt stolta över den nytta vi gör.

team

Vi är ett sammansvetsat team som aktivt arbetar för att minska ojämlikheten för personer med en funktionsnedsättning i vårt samhälle. Det är roligt och vi känner oss väldigt stolta över den nytta vi gör.

Vi minskar ojämlikheten

I vår process inkluderar vi personer med olika funktionsnedsättningar i samhället och minskar ojämlikheten som är ett av Förenta Nationernas 17 globala utvecklingsmål. Vi sammankopplar personer med olika funktionsnedsättningar med tillgängliga miljöer. Samtidigt är vår ambition är att vi påskyndar anpassningen av otillgängliga miljöer.

Kontakta oss här

    Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

    Ladda ner appen

    I appen kan du upptäcka, logga och publicera tillgänglighetsanpassade platser i din stad! Bristen på information om tillgänglighet är stor men tillsammans kan du och Log This Place förändra det. Ladda ner appen idag för att bidra och ta del av tillgänglighetsinformation. Tillsammans loggar vi världen en plats i taget.