Policy

Senast uppdaterad: 17 november 2021

Denna integritetspolicy beskriver våra policys och procedurer för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder Tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy har skapats med hjälp av integritetspolicygeneratorn.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord som den ursprungliga bokstäver är versaler har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singularitet eller plural.

Definitioner

I denna integritetspolicy används följande beteckningar med de åtgärder som är till
för att få till del av denna integritetspolicy:

 • Konto innebär ett unikt konto skapat för dig att komma åt vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Företag (kallat antingen “Bolaget”, “Vi”, “Oss” eller “Vårt” i detta avtal) hänvisar till Handiscover Sweden AB, Anckagripsgatan 3, 211 19 Malmö.
 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Land avser: Sverige
 • Enhet avser alla enheter som kan komma åt Tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.
 • Tjänsten hänvisar till webbplatsen.
 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för företagets räkning. Det avser tredjepartsföretag eller personer som är anställda av företaget för att underlätta Tjänsten, tillhandahålla Tjänsten för företagets räkning, utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller hjälpa företaget att analysera hur Tjänsten används.
 • Tredjepartstjänst för sociala medier hänvisar till alla webbplatser eller sociala nätverkswebbplatser genom vilka en användare kan logga in eller skapa ett konto för att använda Tjänsten.
 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererade av användningen av Tjänsten eller från själva tjänstinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • Webbplatsen hänvisar till LogthisPlace, tillgänglig från https://www.logthisplace.com/
 • Du avser den person som har åtkomst till eller använder Tjänsten, företaget eller annan juridisk person för vilken en sådan person använder eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Samla in och använda dina personuppgifter

Typer av insamlade data:

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan innehålla, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • General profile information
 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när tjänsten används.

Användningsdata kan innehålla information som enhetens Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar Tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, ditt unika ID för din mobila enhet, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får åtkomst till Tjänsten via eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningsteknik som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan omfatta:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies kan vår tjänst använda cookies.
 • Flash-cookies. Vissa funktioner i vår tjänst kan använda lokala lagrade objekt (eller Flash-cookies) för att samla in och lagra information om dina preferenser eller din aktivitet på vår tjänst. Flash-cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarcookies. Mer information om hur du kan ta bort Flash-cookies finns i “Var kan jag ändra inställningarna för att inaktivera eller ta bort lokala delade objekt?” som är tillgängliga på https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons, det är jag. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbfyrar (kallas även tydliga gifs, pixeltaggar och gifs med en pixel) som gör det möjligt för företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel inspelning av populariteten för ett visst avsnitt och verifiering av system- och serverintegritet).

Cookies kan vara “Beständiga” eller “Session”-cookies. Beständiga cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies: Vad är cookies?.

Vi använder både sessions- och beständiga cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga / nödvändiga cookies
  Typ: Sessionscookies
  Administreras av: Oss
  Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att förse dig med dessa tjänster.
 • Cookiespolicy
  Typ: Beständiga cookies
  Administreras av: Oss
  Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.
 • Cookies för funktionalitet
  Typ: Beständiga cookies
  Administreras av: Oss
  Syfte: Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val gällande cookies, besök vår cookiespolicy eller cookies-avsnittet i vår integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive för att övervaka användningen av vår tjänst.
 • Så här hanterar du ditt konto: för att hantera din registrering som användare av Tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För att utföra ett avtal: utveckling, efterlevnad och åtagande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller något annat avtal med oss via Tjänsten.
 • Så här kontaktar du dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, till exempel en mobilapplikations push-meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktioner, produkter eller kontrakterade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om om du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • Så här hanterar du dina förfrågningar: För att delta i och hantera dina förfrågningar till oss.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda dina uppgifter för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar, oavsett om det är en pågående verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.
 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, direktkontakt via telefon, textmeddelanden, e-post eller andra digitala kanaler för att presentera specifika erbjudanden eller andra tjänster, andra ändamål för såsom dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer och utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din erfarenhet.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra dina personuppgifter i samband med eller under förhandlingar om fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med affiliates: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag hedrar denna sekretesspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll hos oss.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga utrymmena med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför. Om du interagerar med andra användare eller registrerar dig via en tredjepartstjänst för sociala medier kan dina kontakter på tredjepartstjänsten för sociala medier se ditt namn, din profil, dina bilder och din beskrivning av din aktivitet. På samma sätt kan andra användare visa beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig och visa din profil.
 • Med ditt samtycke: Vi kan avslöja dina personuppgifter för något annat ändamål med ditt samtycke.

Information om din rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

1. Rätt att invända mot behandling som grundar sig på våra legitima intressen.
Du har rätt att när som helst invända, på grunder som hänför sig till din speciella situation, mot behandling av personuppgifter om dig som baseras på artikel 6 (1) f) GDPR (behandling i syfte att skydda legitima intressen); detta inkluderar all profilering baserad på dessa bestämmelser i den mening som avses i artikel 4 (4) GDPR. Om du gör en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller såvida behandlingen inte är till för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

2. Rätt att invända mot behandling av uppgifter för marknadsföringsändamål.
I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig själv för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Det finns inga formella krav för att göra en invändning; om möjligt bör det göras genom att kontakta privacy@handiscover.com.

Obs: om du ber Handiscover att inte kontakta dig via e-post på en viss e-postadress, kommer Handiscover att behålla en kopia av den e-postadressen på sin ”master do not send”-lista för att uppfylla din begäran om ingen kontakt.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Bolaget kommer även att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Dina uppgifter, inklusive personuppgifter, behandlas på Bolagets operativa kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dina jurisdiktioner.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du har informerat om sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att tillhandahålla meddelande innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra rättsliga krav

Företaget kan lämna ut dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara bolagets rättigheter eller egendom
 • Förebygga eller utreda eventuella missförhållanden i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för Användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot rättsligt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 18 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på webbplatser eller tjänster från tredje part.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan då och då uppdatera vår integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/ eller ett framträdande meddelande på vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet “Senast uppdaterad” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss: