Vanliga Frågor

Lättaste sättet att ladda ner appen är genom att klicka här.

Om du behöver hjälp eller undrar över någonting så kan du kontakta oss här.

Just nu jobbar vi med Malmö stad. Vi planerar att expandera Log This Place till fler kommuner i framtiden. Du kan hålla koll på våra nyhetssida där vi lägger ut nyheter och information när nya kommuner ansluter sig till Log This Place.

Log This Place kartlägger och loggar endast tillgänglighetsinformation om offentliga platser och lokaler. Detta är ett omfattande arbetet som tar lång tid att genomföra.

Vi arbetar för att minimera riskerna för att felaktig information i appen. Om du märker några felaktigheter får du gärna kontakta oss här eller själv rätta till informationen genom att medverka som kartläggare. Du kan ansöka om att medverka här.

Huvudansvariga organisationen bakom Log This Place är Handiscover

Deltagande är frivilligt och någon ekonomisk ersättning utgår inte till personer som kartlägger.

Kontakta oss här och förklara så noga du kan hur och vad du gjorde för att hitta buggen. 

Ladda ner appen

I appen kan du upptäcka, logga och publicera tillgänglighetsanpassade platser i din stad! Bristen på information om tillgänglighet är stor men tillsammans kan du och Log This Place förändra det. Ladda ner appen idag för att bidra och ta del av tillgänglighetsinformation. Tillsammans loggar vi världen en plats i taget.

App Store Badge Button White